13.05.2021

1. Od poniedziałku 17 maja 2021 r. uczniowie klas IV – VIII rozpoczynają naukę w trybie hybrydowym. W szkole obowiązuje reżim sanitarny m.in. obowiązek noszenia maseczek, dezynfekcji rąk, wietrzenie sal lekcyjnych podczas przerw, itp. Szkoła pracuje zgodnie z planem lekcji.

2. Klasy:

·       VIII, VII a, VII b i VI – rozpoczynają edukację stacjonarną od dnia 17 maja do 21 maja a klasy

·       IV, V a, V b mają w tym okresie edukację zdalną.

W dniach 24 maja i 28 maja klasy:

·       IV, V a, V b , VIII mają edukację stacjonarną,

·       VII a, VII b, VI mają edukację zdalną.

3. W dniach 25 – 27 maja 2021 r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty wg następującego harmonogramu:

·       25.05. 2021 (wtorek) – język polski

·       26.05. 2021 (środa) – matematyka

·       27.05.2021 (czwartek) – język angielski.

4. Dni egzaminu ósmoklasistydniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczniów klas I – VII. Szkoła będzie realizowała jedynie zajęcia opiekuńcze zorganizowane w świetlicy. Zgodnie z tygodniowym planem zajęć będą pracowały oddziały przedszkolne.

5. Dni wolne od zajęć dydaktycznych to: 03.06.2021r. (czwartek) - Boże Ciało 04.06.2021r.(piątek) - dzień po Bożym Ciele.

6. Wystawianie zagrożeń i przekazanie rodzicom pisemnej informacji o rocznych ocenach niedostatecznych z przedmiotów i oceny nagannej z zachowania na koniec roku szkolnego nastąpi do 25 maja 2021 r.. Oceny z wszystkich przedmiotów i z zachowania na koniec roku zostaną wystawione do 21 czerwca 2021 r..

7. W dniach od 17.05. do 31.05. 2021 r. prosimy o zwrot sprzętu komputerowego wypożyczonego uczniom klas IV – VIII. Sprzęt musi być uporządkowany.

8. Od 31.05.2021 r. planowana jest edukacja stacjonarna dla wszystkich klas IV – VIII.


Praca szkoły od 04 maja 2021 r..

1. Od 4 maja 2021 r. (wtorek) w szkole w klasach I - III obowiązuje edukacja stacjonarna.

2. Od 17 maja 2021 (poniedziałek) w oddziałach klas IV - VIII planowana jest edukacja hybrydowa. Szczegóły podane zostaną w dniu 13 maja 2021 r..

3. Oddziały przedszkolne - edukacja stacjonarna.

4. Prosimy o zwrot komputerów wypożyczonych uczniom klas I - III do edukacji zdalnej w dniach 28.04.2021 (piątek) lub w dniu 04.05.2021 r.(wtorek) celem skompletowania pracowni informatycznej. Komputery muszą być uporządkowane.

5. Świetlica szkolna pracuje zgodnie z tygodniowym planem.12.04.2021

Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022: OTWÓRZ

Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022: OTWÓRZ


Na całym świecie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony przez ONZ. Głównym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu, zaś motywem obchodów jest kolor niebieski.

Nasza szkoła także przystąpiła do tej akcji. Na godzinach wychowawczych wychowawcy przedstawili krótką prezentację związaną ze spektrum autyzmu. W dniu 2 kwietnia uczniowie mieli za zadanie przesłać swoje zdjęcie, na którym jest akcent niebieski lub niebieską odciśniętą dłoń.

Dziękujemy za udział w akcji.