13.01.2021 Informacje bieżące

1. Zgodnie z decyzją rządu RP oraz Ministra edukacji uczniowie klas I - III od dnia 18 stycznia 2021 roku wracają do szkół - nauka stacjonarna wg. obowiązującego rozkładu zajęć.

2. Zajęcia świetlicowe są organizowane dla uczniów rodziców pracujących zgodnie z kartami zapisów.

3. Oddziały przedszkolne bez zmian - stacjonarnie wg. planu zajęć.

4. Uczniowie klas IV - VIII pozostają w trybie nauczania zdalnego.

5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów na bieżąco wg. potrzeb.

6. Dowozy autobusowe dla uczniów bez zmian z wyjątkiem przywozu na lekcję drugą / anulowany.

7. Prosimy o zwrot wypożyczonego sprzętu uczniom klas I - III do 18 stycznia 2021.

W szkole nadal obowiązuje reżim sanitarny i szczególne warunki bezpieczeństwa.


Całej naszej szkolnej społeczności

życzymy

z okazji Świąt Bożego Narodzenia

dużo zdrowia, radości i nadziei przy wigilijnym stole

wśród najbliższych.

Do siego Roku!

Dziękujemy dzieciom z oddziałów przedszkolnych za cudowny prezent pod choinkę! Zachęcamy wszystkich do objerzenia Jasełek w ich wykonaniu.

LINK DO FIILMU