REGULAMINY NAUCZANIA 

Regulamin Nauczania w Trybie Stacjonarnym: POBIERZ

Regulamin Nauczania w Trybie Hybrydowym: POBIERZ 

Regulamin Nauczania w Trybie Zdalnym: POBIERZ

 

PROCEDURY

1. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19: POBIERZ

2. Procedura organizacji zajęć lekcyjnych: POBIERZ

3. Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach: POBIERZ

4. Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły: POBIERZ

5. Zarządzenie w sprawie wydzielania stref, w których w czasie przerw mogą przebywać jedynie uczniowie przypisanego do danej strefy oddziału: POBIERZ