PROGRAM OGÓLNOPOLSKI  "Owoce w szkole"
 
 Program ma za zadanie przyczynić się do zmiany nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału 
 owoców i warzyw w codziennej diecie.